Obchodní podmínky

Účastník kurzů vzdušného tance prohlašuje:

  1. Je starší 18-ti let. Pokud není, na první lekci dorazí se svým zákonným zástupcem, kde vyplní a podepíše přihlášku.
  2. Je plně fyzicky a psychicky způsobilý zúčastnit se sportovního kurzu.
  3. V případě úrazu, nehody, ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu na zdraví či majetku během tréninku a při odchodu, nebude požadovat odškodnění. Z tohodo důvodu doporučujeme sjednat pojištění.
  4. Souhlasí s použitím kontaktních údajů, tj. čísla telefonu a e-mail adresy pro účely Nebeského tance, např. pro zasílání novinek o pořádaných akcích. Nebeský tanec se naopak zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  5. Souhlasí s uveřejněním fotografií či videozáznamu z tréninků a akcí pořádaných Nebeským tancem. 
  6. Platba za kurz je provedena v hotovosti přímo na lekci nebo na účet. Kurzovné je nevratné. V případě vážných zdravotních problémů, které účastníkovi brání kurz dokončit, je nutné nás kontaktovat s doloženým dokladem od doktora.
  7. V době prázdnin a státních svátků je z provozních důvodů tělocvična zavřena, proto se lekce nekonají. 

 

Šárka Bílá, studio Nebeský tanec Pardubice

                      IČO: 07620390 

           Číslo účtu: 1027778319/6100

 

     Obchodní podmínky jsou platné od 7.11. 2018